Vil gi kultur en real innsprøytning

KULTURPARTIET: Ordførerkandidat for Venstre, Dag Jørgen Hveem, vil gi kulturetaten en innsprøytning av frie midler. Pengene skal hentes fra effektivisering av kommunen.Foto: Torbjørn Brovold / bi

KULTURPARTIET: Ordførerkandidat for Venstre, Dag Jørgen Hveem, vil gi kulturetaten en innsprøytning av frie midler. Pengene skal hentes fra effektivisering av kommunen.Foto: Torbjørn Brovold / bi

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

I budsjettbehandlingen i desember mistet kulturetaten store deler av sitt frie handlerom. Nå vil Venstre reversere vedtaket, og øke rammen til frivillige lag og foreninger med 430.000 kroner.

I KOSTRA-oversikten (felles rapporteringssystem for alle landets kommuner, journ.anm.) for 2010 til og med 2014 har Risør tall som forteller at kommunen ligger noe over gjennomsnittet i forhold til resten av Aust-Agder, når det kommer til penger brukt på kulturdrift. På de fem åra har Risør i snitt brukt 2140 kronerper person til drift av kultursektoren.

I fjor måtte kommunen se seg slått av flere kommuner i fylket, blant annet Åmli og Froland, samt kraftkommunene Bykle og Valle helt nord i fylket som ligger suverent på topp. Sammenliknet med øvrige byer langs Aust-Agder kysten troner Risør høyest på listen. Naboen Tvedestrand bruker 1188 kroner i 2014, mens Risør bruker over tusen kroner mer, nærmere bestemt 2200. Kragerø brukte i fjor 1643 kroner på det samme.

I fjor måtte det kuttes brutalt i sektoren. Da ble kulturmidlene strupet, og kun foreninger som orienterte sitt arbeid mot barn og unge fikk anledning til å søke. Da med en total pott på 74.000 kroner. Midlene til idrett ble dog ikke rørt, og den posten sto uendret på 130.000 kroner.

Liten etat

Kulturetaten er en liten post på det totale budsjettet, men kutt der blir svært synlige, uttalte Jorunn Bøe i budsjettbehandlingen i fjor. Siden etaten har mye av sine utgifter knyttet til ansatte i etaten, ble midler til frivillige organisasjoner og foreninger, kulturmidler, kuttet med hard hånd.

Nå akter Venstre å gjøre noe med den radikale kursendringen som ble innført i fjor. Selv med rangering langt over hva som kanskje kan forventes, mener ordførerkandidat og toppkandidat på Risør Venstre sin liste, Dag Jørgen Hveem, at det skal enkle midler til for å få mye kultur for pengene i Risør.

I valgprogrammet til Venstre står følgende:

«Øke den årlige økonomiske støtten til lag og foreninger fra 70.000 til 500.000, hvorav inntil 100.000 totalt deles ut til årlige stipender for unge talenter innenfor idrett og kultur».

Kultur er bærebjelken

–Det skal ikke være noe tvil om at vi ønsker å videreutvikle kulturkommunen Risør, sier Hveem, som er godt fornøyd med at Risør ble årets kulturkommune tidligere i sommer.

–Jeg syntes det er veldig stas at vi fikk den, og jeg mener at det forplikter oss til å følge den opp, sier han.

– Men det er ikke i hovedsak på grunn av den prisen at vi ønsker å fortsette dette arbeidet. Det er fordi vi erkjenner at kultur og frivillighet er en viktig bærebjelke i ethvert lokalsamfunn, som Risør.

Frivilligheten i høysete

I tildelingen av prisen for årets kulturkommune framgår det at samarbeidet mellom kommune, frivillig- og privat innsats har vært sentralt i tildelingen.

–Seinest under trebåtfestivalen så vi at vi er helt avhengig av frivillige for å få til de resultatene vi ønsker.

Venstre mener at nettopp frivilligheten må opp i høysetet.

– Da mener vi at det er forbedringspotensial i å sette frivilligheten i enda bedre system, mener han.

–Skal frivillige foreninger og organisasjoner klare det, må det gis forutsigbarhet fra kommunens side. Å kunne yte dette overfor den delen av kulturlivet, tror vi vil gi vanvittig god avkastning. Selv med disse relativt beskjedne bevilgningene som vi foreslår.

Håpet til Venstre er å reversere de kuttene som de sittende makthaverne har gjennomført.

–Vi håper å tilbakeføre midlene som de var, og enda litt til. Det er ikke til å komme unna at det er en kamp om midlene, til viktige formål. En fryktelig viktig jobb blir å forsøke å rydde plass til disse bevilgningene.

Det store slaget

–Da krever det tydeligere prioriteringer enn det har vært så langt, mener han.

Pengene som kreves for å få et slikt tiltak på beina skal Hveem og Venstre hente fra utvalgte deler av organisasjonen. Stikkordet er mer effektiv drift.

– Foreløpig vet vi ikke hvordan budsjettet for neste år vil bli. Vi vet ikke nok om inntektssiden, og ei heller om utgiftssiden. Budsjettprosessen startes jo straks.

Men partiet vil finne rom ved å rasjonalisere hele organisasjonen.

– Det store «slaget» står om å rydde plass til gode formål gjennom administrativ effektivisering og rasjonalisering, jevnfør vårt program om dette. Dette krever politisk disiplin og prioritering med henhold til hva vi setter administrasjonen i gang med, sier han.

–Dette vil selvsagt måtte skje i samarbeid med rådmann og tillitsvalgte, slik at vi kan få det økte handlingsrommet vi søker, sier han.

Ber politikerne roe seg

Hveem mener også at politikeres iver for å få kommunen til å utrede alle slags oppgaver og ideer, med fordel kan disiplineres.

– Det krever tøffere tak både administrativt og politisk, sier han.

Verner festivalene

Hveem slår ring om festivalene, som allerede henter ut betydelig støtte i form av kroner fra kulturetaten.

– Det er ikke snakk om å kutte i festivalstøtten. Når en festival går i pluss, som trebåtfestivalen gjorde nå, så gir det et helt feil signal å kutte i støtten til den. Nå må de foredle og videreutvikle konseptet de har videre, og kommunen skal være en støttespiller i det arbeidet, sier han.

Hveem mener bestemt også at Risør Festuke må inn i det kommunale budsjettet i likhet med Trebåtfestivalen, Kammermusikkfesten og Villvin.

Forutsigbarhet

Arbeiderpartiet vil heller ikke røre festivalstøtten.

–Jeg grøsser bare ved tanken på hva som ville skje om vi mistet trebåtfestivalen, som vi var nære på å gjøre i fjor. Både den, kammermusikken og Villvin må ha forutsigbare rammer fra kommunen, og de trenger vi å verne om, sier Elen Lauvhjell, som er varaordførerkandidat og på 2. plass på Ap-lista.

Mye kultur i dag

Hun mener at situasjonen i Risør ikke er så svart når det kommer til kultur, som man skulle få inntrykk av til tider.

–Vi har en utrolig flott kulturavdeling og et rikt kulturliv i Risør, sier hun.

Men partiet ser absolutt utfordringene med å tilføre kulturetaten nye frie midler.

– Vi er i en presset situasjon på budsjettsiden, og må gjøre noen tøffe valg. Men målet vårt er definitivt å få kulturetatens frie midler opp igjen, sier hun.

–Nå er det på 74.000 kroner, noe som vel er det laveste på mange år, og det er jo ikke bra.

Partiet har ikke programfestet hvor mye de akter å øke rammen med.

–Vi har bevisst ikke gjort det i programmet, rett og slett fordi vi ønsker å gi oss selv litt forhandlingsrom når det kommer til budsjett. Men vi har et klart ønske om at vi vil jobbe for at dette skal komme opp igjen, sier hun.

Rettelse: I lørdagsavisen var mellomtittelen "Vil kutte over hele fjøla" brukt i artikkelen. Venstre og Dag Jørgen Hveem sier at det var ikke det de mente, og har kommentert dette i et eget leserinnlegg. Det kan leses her.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken