Risørveien: Sikrer bekk etter flomskade

Et område av gang- og sykkelstien mellom Frydendal og Trondalen er sperret som følge av reparasjoner etter en flomskade i fjor.