Vegårshei med subsidiert togtaxi: – Kan være en god idé i Gjerstad også

Vegårshei har nå gjenopptatt tilbudet med togtaxi, et samarbeid mellom Vegårshei kommune, fylkeskommunen og AKT Agder. Ordfører Inger Løite ser ikke bort fra at det kan være et godt alternativ også for reisende fra Gjerstad stasjon.