- Når Guddal insinuerer at jeg står i spissen for en indre sirkel tar han feil

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Ordfører Lunden svarer på DDØ-kritikk: En sammenslåing av de kommunale IKT-selskapene Den Digitale Østregion (DDØ) og IKT Agder handler om å stå best mulig rustet til en digital framtid i kommunene våre. Det er en framtid der våre informasjons- og teknologiselskaper (IKT) blir stilt på store prøver både for drift, men ikke minst utvikling.


En mulig sammenslåing mellom DDØ og IKT Agder har vært utredet over lengre tid, med solid representasjon fra de tillitsvalgte, og er nå til behandling i by- og kommunestyrene i eierkommunene. Tidligere har eierkommunene vedtatt å få saken fram til et beslutningspunkt der kommunene sier ja eller nei til sammenslåing, eller går for ulike samarbeidsløsninger. Saken har i to runder også vært behandlet i regionsamarbeidet Østre Agder. Målet er å koordinere en prosess ut mot alle eierkommunene slik at beslutningsgrunnlaget blir noenlunde likt og at forslag til ny vedtekter er det samme.


Ved siste styremøte i Østre Agder vedtok styret å anbefale sammenslåing med hovedlokalisering av det nye selskapet i Arendal og i tillegg plassere et av fagmiljøene i en av de østre kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad eller Vegårshei. Det er ikke Østre Agder-styret som til slutt bestemmer dette, men hvert enkelt av by- og kommunestyrene.

Ikke avgjort på kammerset

DDØ-ansatt og Høyre-politiker Arne Guddal har i flere innlegg i lokalavisene, blant annet i Agderposten 28. september og i Aust Agder Blad 5. oktober kommentert saken. Guddal mener at de to selskapene bør samarbeide framfor å slå seg sammen. Han er også bekymret for DDØs fagmiljø og arbeidsplasser på Vegårshei. Det er greit. Men når Guddal insinuerer at sammenslåingsprosessen avgjøres på kammerset og at jeg står i spissen for en indre sirkel som bare ønsker at by- og kommunestyrene legitimerer en avgjørelse som allerede er tatt, tar Guddal feil og undervurderer de folkevalgte i kommunene våre.


Det er en reell demokratisk prosess rundt en mulig sammenslåing og det er hvert enkelt by- og kommunestyre som bestemmer gjennom sine vedtak. Bystyret i Risør, som et eksempel jeg kjenner best, har en gang behandlet saken i en tidlig fase. Da var bystyret veldig tydelig på at de så mulighetene ved å forme en større IKT-enhet og en fare ved ikke å gjøre det. Nå skal vi behandle saken igjen i oktober, og forslag til nye vedtekter skal vedtas. Et omfattende saksunderlag legges fram, inkludert uttalelser fra tillitsvalgte og ansatte i DDØ. Jeg har selv etter beste evne lest igjennom alt og har også vært på møter med ansatte og leder for DDØ på Vegårshei og hørt på deres syn.

Komplisert og utfordrende

Det tar flere timer å lese gjennom de dokumenter som følger saken, inkludert de to hovedrapportene fra PA Consulting og konsulentselskapet Bouvet, som også hadde en orientering med anledning til spørsmål og kommentarer i siste styremøte i Østre Agder. Jeg har også snakket med andre uavhengige fagmiljøer med stor IKT-kompetanse for å høre deres syn på saken.


Jeg vil kalle meg selv digitalt nysgjerrig og bygger det delvis på en utdanning som medieviter og en som er opptatt av alle de muligheter – og til tider frustrasjoner – som den digitale utviklingen gir. Jeg kjøpte min første iPhone i Dubai og iPad i Hong Kong før de kom på markedet i Norge. Jeg har skiftet harddisker og minnebrikker, lagt inn og oppdatert programvare og satt opp rutere og modem. Det har vært en digital reise fylt av både smerte og glede. Men jeg er fullstendig klar over hvor lite jeg egentlig kan om dette. Jeg klarer ikke å gå inn i og forstå det teknisk og driftsmessige i store IKT-selskaper.


Likevel må jeg og de andre berørte kommunepolitikere ta en avgjørelse i saken. Vi må støtte oss til det faglige underlaget og råd fra våre rådmenn, som sitter med det praktiske hovedansvaret for driften av kommunene. Vi må også ha tillitt til den grundige prosess som rådmennene i fellesskap har gjennomført, der tillitsvalgte har vært med, og som nå legges fram for oss politikere. Samtidig må vi som politikere åpne oss for andre hensyn, som lokale arbeidsplasser og kompetansemiljøer og å hindre unødig sentralisering.

Utfordringer og muligheter

Selv om jeg ikke kjenner det tekniske innhold i et IKT-selskap, klarer jeg godt å tenke meg fram til hvilke problemer og utfordringer et slikt selskap skal løse. De er store og gjennomgripende.


VI trenger et IKT-selskap som sikrer god drift og IKT-støtte for alle kommunale tjenester og enheter. Det må være sikkert, enkelt, effektivt og framtidsrettet. Det må heller ikke koste mer enn nødvendig, vi har nok av annet å bruke pengene på. Det må være et selskap som støtter opp om og utfordrer oss på mulighetene innen velferdsteknologi og e-helse. Vi må ha en publikumskontakt som tar hensyn til innbyggernes behov for å bestille kommunale tjenester eller kommunisere med oss når det passer dem. Utgangspunktet må være brukernes og innbyggernes behov. Vi skal tilby tjenester uavhengige av plattformer. Bruker innbyggerne smarttelefon og nettbrett, skal også vi være der. Vi skal også ta hensyn til og legge til rette for de mange som føler av fremmedgjort av data og digitalisering. De skal også kommunisere med kommunen og føle seg ivaretatt. Alt dette skal skje innenfor rammer som skal gi sikkerhet for at personsensitive opplysninger ikke kommer på avveie eller ligger åpne. Datasikkerhet er en stor utfordring for nasjoner, men like mye for kommuner.


I tillegg vil ha ha et IKT-selskap som offensivt støtter oss inn i den digitale framtid som vi ikke kjenner til eller bare aner konturene av. Ting skjer raskt og uventet. Husk at det bare er ti år siden iPhone ble lansert. Nå er smarttelefoner og apper en av våre viktigste former for kommunikasjon. En gang sto dataservere bak låste dører i kjellere på kommunehus, så lagres data i en digital sky der landegrenser er uvesentlig.


Med dette framtidsbildet trenger vi solide fagmiljøer, med vekt på både drift og utvikling. Min konklusjon er at det får vi i mye større grad ved å slå sammen DDØ og IKT Agder, enn ved å satse på DDØ på Vegårshei alene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken