Er samfunnet tjent med firefelter og 130 km/t?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI motsetning til de andre partiene, reiser Rødt et stort spørsmål om det tjener miljøet, sikkerheten og distriktet, og om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ny firefeltsveg designa for 130k/t fra Dørdal i Kragerø til Akland. 

Rødt mener kreftene bør settes inn på å utbedre Vinterkjærkrysset og strekningen Akland-Tvedestrand med 2+3-felt med midtdeler, forbikjøringsfelt og 90km/t, og at dette fremskyndes. Statens Vegvesen prosjekterte denne strekningen i 2012 med en slik god standard kostnadsberegna til rundt 1 mrd. Med en slik utbedring vil tidsbesparelsen i forhold til firefelter være svært liten.

Strekningen som Nye Veier planlegger firefelter for er den minst trafikkerte fra Oslo til Kristiansand og den lave trafikkmengden (ÅDT) krever ikke firefelt etter dagens standardkrav fra Vegdirektoratet eller anbefalinger fra forskning. Store deler av strekningen (fra Dørdal til Akland) er relativt nybygd med 2+3-felt og midtdeler og krever ingen eller bare mindre utbedring. 

Rødt reiser spørsmål om det er pengesløsing og veg-jåleri å bruke 16,5 mrd. (Kostnadsoverslag Nye veier) på ny firefelter fra Kragerø til Tvedestrand. Selv om Nye Veier reduserer denne prisen ved å legge mindre vekt på miljøhensyn, sikkerhet og holdbarhet, er det mye penger som kunne vært brukt mer fornuftig i regionen. Vi mener pengebruken - som er den største i vår regions historie - må veies opp mot andre, mer samfunnstjenelige investeringer for distriktet.

Rødt mener miljøet og bilistene kan bli den store taperen, særlig om det legges ny trase med firefelt. Regjeringen forutsetter at motorvegen skal finansieres med 1/3 bompenger og svært høye bompengeavgifter. Det vil ramme usosialt, særlig for den tredjedelen av Risørs arbeidstakere som må på jobb utenfor Risør. Dersom vi velger en mer nøktern løsning på vegen kan vi slippe bompenger, store miljøinngrep og få mindre utslipp, i tråd med regionale og sentrale politiske festmåltids-målsettinger. 

Inn i dette bildet av framtidig transport, må vi også ha med, at det ser ut til at de politiske målsettingene for de fleste partier er å redusere privatbilismen og gods på veg. Det må ikke legges opp til en utvikling i motsatt retning.

Artikkeltags