Oppgitt over dårlig fylkesvei

Kai Ove Sandåker og Jan Arild Horne er ikke spesielt fornøyd med vedlikehold av Langvei i øvre Gjerstad.