Vet du hvor mye det koster for kommunale veier per snute i Gjerstad og Risør?

Av

I Risør kommune er det 66 kilometer med kommunale veier. Målt per innbygger er utgiftene større enn «normalen».