Ny risørvei: Kanskje kan vi få en avklaring som kan berolige folk som bor på strekningen Bossvika – Moensletta?

Av

Det har vært snakket en del om omlegging av 416 fra Bossvika til Vinterkjær. Problemer ved omlegging av dagens veg til en høyere standard er knyttet til bebyggelse og topografi.