Nye Veier og Sweka la nylig fram tanker om nytt trasevalg for E-18 mellom Krageø og Tvedestrand. Nå peker pila – utrolig nok – stadig sterkere mot i hovedsak gjenbruk av eksisterende vei og lavere fart, slik Rødt foreslo i høringen til planprogram i desember 2018. (Men som ingen ville høre på).

Trasevalget inne i landet via Vegårshei – som ville blitt østregionens størst miljørasering noen sinne og svært lite samfunnsøkonomisk og med store bompengeutgifter – ser ut til å bli forkastet. I løpet av sommeren/tidlig høst får vi trolig et sikrere svar på Nye Veiers nye forslag. Klima, miljø, samfunnsøkonomi og lokale hensyn skal telle mer. Endelig! For Risør kan dette bli ei gladpakke.

Når traseen nå skal utredes, er det viktig for Risør å insistere på at en delvis ny vei vestover forbi Moland ikke svinger av inn i landet øst for næringshagen og at eksisterende kryss ved næringsområdet blir bevart. Dersom hastigheten settes til 90 eller 100km/t, enten veien blir smal firefelts eller to- og trefelts med midtrabatt som i dag – det mest miljøvennlige og trolig tryggeste – vil det være mulig å beholde dagens kryss ved Moland. Nytt kryss ned til Risørhalvøya ved Vinterkjær et sted vil da bli innenfor veinormen.

Å sikre næringslivet på Moland er blant de viktigste tiltakene vi politikere kan bidra med for å styrke Risørs framtid som levende helårssamfunn med variert arbeidstilbud. Dette er både næringssjefen og ordfører klar over og jobber for nå. Det er viktig at hele risørsamfunnet stiller seg bak et slikt krav om at veien går som i dag forbi Moland.

Risør kan ikke akseptere en løsning som svekker næringsområdet på Moland. Storsamfunnet skylder oss å ta lokale hensyn, og da er næringslivet en viktig del av det.