Foreslår å utvide legekontoret på Søndeled med en stilling for å unngå «solo» praksis

Av

Risør Venstres svar på utfordringen om Søndeled legekontor fra Alf Frøyna, Karl N Hellerdal, Lars S Lauvhjell og Olav Per Wormli: Svaret fra Risør Venstre er kort og godt «Ja, vi er for»