Gå til sidens hovedinnhold

Vern om friområdene for framtidige generasjoner og dagens brukere!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Risør kommune må vi faktisk kjempe mot at naturverdier selges til monopoler. Velforeninger og allmennheten har i tiår blitt forespeilet at disse «perlene» skulle skjermes i den rullerende kommuneplanen. Med slike «fagre» løfter roet debatten seg. Tross disse fagre løfter, ble det ikke videreført. Kanskje en forglemmelse. Alle kan gjøre feil i et så omfattende sakskompleks.

Den nyeste Kommuneplanen for perioden 2021–2030 sjokkerer når den nå åpner for «i prinsippet å kunne selge», som følge av en feil tolkning av begrepet «Fortettet bebyggelse».

Ingen er tjent med at de allerede ferdig regulerte boligområder komprimeres. Slik den nye kommuneplanen da kan tolkes. Det åpnes mulighet for å kjøpe ubebygde arealer. Det være seg friområder, lekeplasser eller andre «naturlunger». Lekeplassene vil på ny fylles når generasjonsskiftet er gjort, og boligene igjen fylles med liv og røre! Ikke gjør noe overilt, uopprettelig, som man vil angre på i all framtid. Noen enkelte arealer kan kanskje egne seg til ny utbygging, men vi må for enhver pris ikke gjøre det slik at alle innbyggere mister åpninger mot fri natur.

Ett av friområdene i Utkikken er dessuten nærmest universelt tilrettelagt, slik at alle kan komme ut til hvilebenken, nyte utsikten, eller ta fatt på stien som fører inn i «løypenettet» i Randvikskauen i alle retninger.

Tilgjengeligheten er gjort mulig ved at ordføreren tok velvillig kontakt med teknisk etat, som leverte grus, og velforeningen utførte dugnad, slik at rullestoler/rullatorer kan komme fram, og ellers andre med bevegelseshemninger. Jeg bor slik at jeg kan observere bruken, som har økt sterkt (mitt hus ligger så høyt at vi ikke vil bli sjenert i noen vesentlig grad av eventuell bruksendring her, men fritt utsyn vil lide noe, men her er andre hus og installasjoner også synlige).

Mitt anliggende er at alle må sikres tilgang for all framtid. Dersom slike områder selges til boligformål, stenges eller andre ute (eller egentlig inne). Det er veldig mange som bruker dette friområdet. Faktisk er det mer tilgjengelig enn «Risørflekken»!

Selges dette, selges noe av «arvesølvet» fra neste generasjon! Slikt gjør man da ikke. (Det vil reflekteres i et kommunevalg).

En klok fjellbonde jeg besøkte på en fjelltur, hadde to flotte svalstolper, som jeg lurte på om noen hadde villet kjøpe. Da svarte han: «Hå skolle holde taket oppe då, utan svalstølpe? – og peniningen ville fort bli drukkje opp! Då hae æ korkje peining hell stølpe!»

Jeg regner med at formannskapet i Risør ikke vil selge andres eiendom. Friområdene og fjellgrunnen er allemannseie! Jeg føler meg overbevist om at de som sitter i Risør formannskap har sunt vett!

Kommentarer til denne saken