Verner to skogsområder i Risør

Regjeringen verner 28 skogområder i sju fylker. To av områdene ligger i Risør, og er levested for en rekke trua arter.