– Vi forventer at Hasdalgata 12 brukes til bolighus som er tilpasset eksisterende arkitektur i området

Av