Gå til sidens hovedinnhold

– Vi forventer at ved å bruke dagens personalrom, skal ingen av dem som bor der i dag få mindre tid med sine miljøarbeidere

Risør SV har skrevet dette leserinnlegget om de planlagte boligene i Tyriveien.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Risør SV kjemper for at personer med nedsatt funksjonsevne i Risør skal få oppfylt sine menneskerettigheter og likestilling ved å følge Funksjonshemmede-konvensjonen (CRPD) og at kommunen skal styre etter intensjonene i ansvarsreformen (HVPU-reformen). Vi har et årsmøtevedtak i 2021 som sa at vi skulle ha en uttalelse angående det pågående Tyriveien 15-prosjektet, som vi anså den gangen som et brudd på menneskerettighetskonvensjonen og intensjonene i ansvarsreformen. Etter mye debatt valgte Husbanken å følge sine egne retningslinjer for hvordan man skal bygge boliger for personer med nedsatt funksjonsevne, og satte ned foten for prosjektet. Noe vi så på som svært gledelig at Husbanken gjorde.

I kommunestyret 27. mai skal saken opp på nytt. Selv om vi generelt er mer eller mindre fornøyd med det som blir resultatet, så lurer vi veldig på hva som er tenkt rundt miljøarbeiderne. Hvis tanken er at de som bor ved Tyriveien i dag skal miste noe av dagens miljøarbeidere, kan det gå ut over kvaliteten på tilbudet.

Vi forventer at ved å bruke dagens personalrom, skal ingen av dem som bor der i dag få mindre tid med sine miljøarbeidere. Hvordan er bemanningen tenkt, og kommer det til å gå ut over dem som bor der i dag? Dette mener vi må avklares og rettighetsfestes på forhånd, for å sikre at ingen av de fire som i dag bor ved Tyriveien skal oppleve et dårligere tilbud enn hva de har i dag. Ut ifra det vi erfarer jobber det to miljøarbeidere på dagtid og en nattevakt. Vi forventer at det blir som i dag og at antallet miljøarbeidere øker til minst tre nye i tillegg til en ekstra nattevakt, sånn at ingen av dagens beboere blir berørt av dette prosjektet.

Risør SV er fornøyd med at prosjektet er forbedret og at husbanken og kommunen snudde, selv om det fremdeles ikke er helt i tråd med FN-konvensjonen eller reformen. Men om dette innebærer at vi får færre ressurser for dem som allerede bor ved Tyriveien 15, bryter dette fremdeles med menneskerettighetskonvensjonen og ved reformen, noe Risør SV kjemper hardt for at ikke skal skje.

Kommentarer til denne saken