– Vi har fått henvendelser fra personer som spør om de kan prioriteres i vaksinekøen – det kan de ikke