– Vi har ingen konkrete planer, men er interessert i tilstøtende areal ved Sandnes ressurssenter

Ole Marius Sandnes ved Sørlandet feriesenter sier de er interessert i tilstøtende areal, men at det ikke foreligger noen konkrete forslag om et eventuelt kjøp av eiendom eller areal fra Sandnes ressurssenter.