– Vi opplever rådmannen som etterrettelig, seriøs, tydelig og ivaretakende

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet representerer til sammen cirka 225 ansatte i kommunen, hovedsakelig ansatte innenfor helse- og oppvekstsektoren. Vi har i tillegg noen medlemmer innenfor andre sektorer. Derfor anser vi vårt samarbeid med rådmannen og hans kommunalsjefer som utstrakt. På bakgrunn av det ønsker vi her å komme med en redegjørelse for hvorfor vi sterkt mener at rådmannens åremål bør forlenges.

Vi mener at rådmann Trond Aslaksen er profesjonell og seriøs til partssamarbeid. Han følger opp med jevnlige møter med alle hovedtillitsvalgte. Som fagforeninger er vi avtaleforpliktet og helt avhengige av et godt samarbeid med rådmannen. Vi opplever rådmannen som etterrettelig, seriøs, tydelig og ivaretakende. Rådmann Aslaksen er en dyktig og profesjonell leder. I en drøfting ser han ulike sider av en sak og lytter til arbeidstakerperspektivet, som vi representerer. Som fagforeninger ser vi at rådmannen blant annet styrer etter føringer fra politikerne. Det er ikke alle saker vi er enige i, men det er slik arbeidslivet skal være. Ulike tilnærminger bidrar til kommunal utvikling og vi opplever rådmannen som en leder som er sitt ansvar bevisst og som kjenner den kommunale organisasjonen godt.

I det påbegynte arbeidet med økonomiprosjektet «Balanse24» står vi ovenfor et krevende arbeid. Vi er avhengige av å ha en profesjonell person ved roret som har de brede samarbeidsevnene og den unike innsikten i hele organisasjonen som vi mener Aslaksen har. En leder som ser totalbildet og som kjenner virkeligheten. Rådmannen har utarbeidet en skisse for det omfattende arbeidet med «Balanse 24». Vi mener skissen ivaretar alle aspekter ved en organisering for å gjennomføre et slikt innsparingsprosjekt.

Både helse og oppvekstsektoren står ovenfor en brutal, men nødvendig innsparing. Kontinuitet er en viktig faktor for å komme i mål. For å få til arbeidet i vår kommune, mener Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet at rådmann Trond Aslaksen er en nøkkelperson til å lede den påbegynte prosessen. Han har vår fulle tillit.

Som representant for cirka 225 arbeidstakere i kommunen håper vi at politikerne vil lytte til oss, gi ansatte tillit og forlenge rådmannens åremål.

Silje Ibsen
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Beate Slangsvold
Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken