Terje ønsker å lage butikk og fritidstilbud til ungdom på Viddefjell - rådmannen mener det hindrer utvikling av Risør sentrum

Joker-eier Terje Larsen søker Risør kommune om å kjøpe tomt på Viddefjell. Planen er å starte nok en butikk og å lage et fritidstilbud til ungdom - hvis formannskapet sier ja.