Vil bygge ut på Søndeled: – Vi kan ikke ha det slik det er nå

Stian Lund, i egenskap av daglig leder i Søndeled Bygg, og styremedlem Frode Alfsen fra samme firma orienterte formannskapet om en planlagt utbygging på Søndeled. – Vi ønsker å utvikle området i samarbeid med kommunen, sier Frode Alfsen.