Vil gi 150.000 kroner i koronastøtte til Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser har søkt 200.000 kroner i støtte fra Risør kommunes koronafond, fordi de faller utenfor statlige støtteordninger. Næringssjefen anbefaler at selskapet får 150.000.