Vil gi fritak fra boplikten: – Dette er en soleklar sak

På formannskapsmøtet i Gjerstad ble det gjort befaring for en vurdering av fritak fra boplikten. Dette stilte politikerne seg svært positive til.