Gå til sidens hovedinnhold

Vil gi Kirkhusmo fritak fra politiske verv ut valgperioden

Formannskapsmedlemmene var positive til å gi Hege Kirkhusmo (Rødt) fritak fra vervene som vararepresentant i miljø- og teknisk utvalg og bystyret.

Hege Kirkhusmo hadde søkt om fritak fra de politiske vervene, fordi hun selv mente hun kunne komme i en dobbeltrolle som Nav-leder og dermed en del av administrasjonen og ledelsen i kommunen. Kirkhusmo tilrettelegger og forbereder saker til politisk behandling.

– I denne saken vurderer kommunedirektøren at Hege K. Kirkhusmo i noen tilfeller vil få en dobbeltrolle som oppleves som vesentlig ulempe for henne. Samtidig vurderes det slik at det på valgtidspunktet forelå grunn til å tro at det var sannsynlig at Nav Risør ville bli en del av et vertskommunesamarbeid, og at hun da ikke ville ha denne dobbeltrollen videre, skriver kommunedirektøren i innstillingen til saken, og anbefaler at søknaden fra Kirkhusmo innvilges.

Det var et enstemmig formannskap enig i.

Daniel Lee Glaser vil gå inn som sjette og siste varamedlem for Rødt til bystyret, mens et nytt varamedlem til miljø- og teknisk utvalg må behandles politisk når saken kommer til bystyret.

Kommentarer til denne saken