Gratulerer Risør. Endelig vant dere kampen om legekontoret vårt på Søndeled. Det var forresten ikke så rart, dere var jo mange flere på banen. Selv satt jeg på sidelinja og prøvde å følge med. Etter mine begreper burde det vært delt ut noen gule kort til enkelte påstander.

«Risørlaget» spilte, sånn som jeg oppfatta det, kun for legenes ve og vel. Hvorfor bry seg om pasientene på Søndeled, som i tillegg er dobbelt så «dyre i drift» som en pasient fra Risør? Jeg trodde at en lege trengte pasienter, og omvendt.

Jeg personlig, og mange med meg, vil gjøre alt vi kan for å skaffe oss en fastlege i en nabokommune! Da er det kanskje grunnlag for å si at vi er dobbelt så dyre i drift. Dersom det ikke kommer folk fra distriktet til byen, er det en fordel for handelsstanden der?

At Risør vant kampen var kanskje ikke så overraskende når man ser på trenerteamet deres: rådmann, kommunalsjef helse og omsorg og andre «viktige» personer. Det var forresten en ting som jeg ble svært forundret over under kampen. Risør henviste til Søndeledlegen som skulle ha sagt at det er uforsvarlig å drive alene på Søndeled. At Søndeled brukte den samme legens utsagn om at hun kunne være med å bygge opp et legesenter på Søndeled to leger, virket på meg som at en av partene prøvde med en bløff. ..

Det kom også forslag fra høyresiden om å opprette et satelittkontor som kunne brukes i perioder etter behov! Da er det i alle fall helt sikkert at Alf Frøyna og andre med samme datakunnskap går ei mørk framtid i møte. Om jeg skulle bli undersøkt via en eller annen sputniksatelitt, tror jeg at jeg ville havne raskere som pasient på Frydenborgsenteret på avdelingen for frustrerte enn tidligere beregna.

På møtet (kampen) jeg satt ringside på, ble det også vedtatt å rive sliperibygningen. Men hvorfor skulle dere rive ned legetilbudet vårt som vi pasienter er veldig godt fornøyd med? Meg fattes intet!

Neste høst er det kommunevalg igjen. La oss huske på som tok fra oss en del av tryggheten ved å ha en lege i nærheten. Derfor, fra en sur og furten gammel gubbe; ta å søk fastlege i en nabokommune.