Vil ikke fraråde folk å reise til Oslo

Ordføreren i Farsund ber innbyggerne la være å reise til Oslo, for ikke å ta med smitte til hjemkommunen. Risørordfører Per Kristian Lunden, sier han tror det beste er å følge de nasjonale retningslinjene.