Årsmøte Risør ro- og padleklubb

Onsdag 27. mars kl.19:00-21:00
Det lille hotell (Seilet), Storgata 5
Storgata 5, RisørÅpne kart
kart
Saksliste : 1 Godkjenning av årsmøteinnkalling 2 Valg av møteleder og referent 3 Godkjenning av antall stemmeberettigede 4 Styrets årsberetning 5 Revidert regnskap 6 Valg av revisor 7 Medlemskontingent og båtplass i Mudderbua 8 Valg av nytt styre og valgkomite i RRPK 9 Aktiviteter 10 Eventuelt Bengt forteller om gleden ved Surfski-padling. Vel møtt!