Personalia

Ellen Marie Lundberg er 80 år
Ellen Marie Lundberg er 80 år
Sondre Frydenberg Sjåvåg er 7 år
Sondre Frydenberg Sjåvåg er 7 år
Anne Eskeland er 9 år
Anne Eskeland er 9 år
Emil Myren Johansen er 8 år
Emil Myren Johansen er 8 år
Tobias Bråten Stensland er 12 år
Tobias Bråten Stensland er 12 år
Julie Stiansen er 11 år
Julie Stiansen er 11 år
Anders Eskeland er 7 år
Anders Eskeland er 7 år
Marius Bævre Lerpold er 5 år
Marius Bævre Lerpold er 5 år
Betina Ibsen Knutsen er 30 år
Betina Ibsen Knutsen er 30 år
Emil Myren Johansen er 8 år
Emil Myren Johansen er 8 år
Vilhelm Kongsten Gruer er 3 år
Vilhelm Kongsten Gruer er 3 år
Halvor Skåli er 12 år
Halvor Skåli er 12 år
Lene og Ole Jacob Paulsen har fått barn
Lene og Ole Jacob Paulsen
Ingeborg Johanne A. og Bjørn Gustavsen Krabbesund har fått barn
Ingeborg Johanne A. og Bjørn Gustavsen Krabbesund
Lene og Ole Jacob Paulsen har fått barn
Lene og Ole Jacob Paulsen
Sigrid og Ola Hellerdal Garthe har fått barn
Sigrid og Ola Hellerdal Garthe
Malene Solheim og Kristian Engevik har fått barn
Malene Solheim og Kristian Engevik
Malin Svendsen og John Ingvar Høgbråt har fått barn
Malin Svendsen og John Ingvar Høgbråt
Marianne Christensen og Morten Steller har fått barn
Marianne Christensen og Morten Steller
Oløf Gudbjørg og Tor Inge Østerholt jubilerer
Oløf Gudbjørg og Tor Inge Østerholt jubilerer
Jonn og Borgny Solsbak jubilerer
Jonn og Borgny Solsbak jubilerer
Inge Halvorsen jubilerer
Inge Halvorsen jubilerer
Stig Trondsen jubilerer
Stig Trondsen jubilerer
Kate Pedersen jubilerer
Kate Pedersen jubilerer
Anne Hudalen jubilerer
Anne Hudalen jubilerer
Erling Eikeland Knutsen er 10 år
Erling Eikeland Knutsen er 10 år
Iver August Liseter Hassel er 3 år
Iver August Liseter Hassel er 3 år
Bjørn Gustavsen Krabbesund er 35 år
Bjørn Gustavsen Krabbesund er 35 år