Voksne pasienter blir sendt til Risør tannklinikk – nå ønsker kommunedirektøren å styrke tilbudet i Gjerstad

Kommunedirektøren vil nå at de «ordinære» voksne betalende pasientene også skal bli prioritert i kommunen.