Må varsle naboer om snøproduksjon om nettene

Skisenteret på Vegårshei har som kjent fått et mye større snøproduksjonsanlegg i vinter, men støy fra snøkanonene gjør at VSA har noen restriksjoner som de må følge på nattestid.