Willy ønsker å kjøpe området foran boligen sin i strandsonen

Innstillingen går ut på at en platting må fjernes, men at brygga på kommunal grunn kan beholdes. Men Willy Thorsen, som bor i Kastellveien 20, tilbød seg heller å kjøpe området foran boligen. Det mente han også naboen, som har anlagt brygge på kommunal grunn, kunne tenke seg.